ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคกศ.ปช.ทุกรุ่น(ด่วนที่สุด)
12 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคกศ.ปช.ทุกรุ่น
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
และต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2557
 2.วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ ของนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
25 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 2 ของนักศึกษาภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีอืนๆที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1
ปีการศึกษา 2557 โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกำหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ.

ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2557
 3.ประกาศงดการเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน 1/2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ใช่ชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 3)
>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2557
 4.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557

=== หนังสือกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 ===
=== ตารางการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 ===
=== บริการรับจองให้เช่า – จำหน่ายชุดครุยปริญญา และชุดสูท ===
=== ใบสั่งจองเช่า/ซื้อชุดครุยปริญญา และ ชุดสูท ===
=== ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต ===
=== รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ===
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.17 น.

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2557
 5.การประเมินผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. สามารถเข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน

ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 >> คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ<<

**นักศึกษา สามารถทำการประเมินอาจารย์ ย้อนหลังได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2557
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831